Veri Koruma Bildirimi

ContiTech Luftfedersysteme GmbH sizin verilerinizi bu web sitesini kullanımınız bağlamında geçerli yasal kurallara uygun şekilde işler.

For USA California residents please click here.

1. Genel

Sizin tarafınızdan girilen kişisel veriler, ContiTech Luftfedersysteme GmbH tarafından sizlerle etkinlik odaklı iletişim amacı ile toplanır, işlenir ve kullanılır.

Sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde, veriler, Continental (Bağlayıcı Kurumsal Kurallarında | PDF) belirtilen şekilde Alman Sermaye Şirketi Yasası bölümler 15 ve devamı uyarınca ContiTech Luftfedersysteme GmbH’nın ADI’nın bağlı kuruluşları olan şirketlere aktarılabilir.

Yasa tarafından izin verildiği ve/veya öngörüldüğü takdirde veriler rapor hazırlama amaçları için değerlendirilebilir (örneğin istatistik). Verileriniz yalnızca geçerli veri koruma yönetmeliklerine (örneğin sizin onayınıza) uygun şekilde toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır.

Teknik destek temin edilmesini sağlamak için verileri hizmet tedarikçimiz olan

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

tarafına iletiriz.

Hizmet Tedarikçisi, sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinizi bizim adımıza toplar ve işler. Yasal hükümlere uygun şekilde verilerinizin hepsine kesinlikle gizli olarak muamele edilir.

2. Verilerin toplanması ve işlenmesi

ContiTech Luftfedersysteme GmbH ADI yalnızca, bunun için onay verilmiş olması halinde, kendi web sitelerinin/araçlarının/hizmetlerinin kullanıcıları ile ilgili olan kişisel verileri depolar. Depolanan veriler yalnızca ziyaretin tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfalar, web sitesinde imleç kullanımı, kullanılan sayfa işlevleri ve kullanıcının bu web sitelerine hangi web sitesinden geldiği ile ilgilidir.

IP adresi isimsiz şekilde iletilir ve yalnızca şehir düzeyinde coğrafi yer atamak için kullanılır. ContiTech Luftfedersysteme GmbH bu bilgileri web sitesi faaliyetini ölçmek, istatistik üretmek ve web siteleri vasıtası ile sağlanan hizmetleri ve bilgileri iyileştirmek için kullanır.

Kişisel kullanıcı verileri yalnızca verilmiş olan onay bağlamında veya geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde soruları işleme koymak için kullanılır. Based on legal requirements, Continental, yasal gereklilikler temelinde global, kişisel verilerinizi,n korunmasını düzenleyen tek tür ve dahili Veri Koruma Kuralları (Bağlayıcı Kurumsal Kurallar | PDF) uygulamaktadır.

ContiTech Luftfedersysteme GmbH , ad, şirket, e-posta, adres ve telefon gibi iletişim formuna girilen verileri ve/veya süreç için sağlanan verileri yalnızca sizin ile kişisel şekilde haberleşmek için depolar. Veriler yalnızca sizin yarışma hakkında sorularınızı işleme koymak amacıyla depolanır ve kullanılır. Sorularınızın/ilginizin işlenmesi tamamlandıktan sonra, silme işleminin kayıtların elde tutulması hakkındaki hiç bir yasal yükümlülük ile çelişmemesi koşulu ile verileriniz silinir.

3. Veri sahibinin hakları

Şuna dikkat ediniz ki bir veri sahibi olarak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB GDPR) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

  • AB GDPR Madde 13 ve Madde 14 uyarınca bilgi edinme hakları
  • AB GDPR Madde 15 uyarınca erişim hakkı
  • AB GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı
  • AB GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkı
  • AB GDPR Madde 18 uyarınca işlemenin sınırlandırılması hakkı
  • AB GDPR Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı

Bu konuda sorularınız olduğu zaman lütfen şu adrese e-posta göndererek veri koruma denetçimiz ile görüşün: dataprotection@conti.de

AB GDPR Madde 21’e göre kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi/depolanması ve kullanılması için onayınızı her an geri çekme hakkına sahipsiniz.

Onayın geri çekilmesi için ContiTech Luftfedersysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Almanya, adresine yazılması veya knut.wagner@as.contitech.de.

Sorularınız veya şikayetleriniz için veri koruma görevlilerimiz ile her zaman yazılı şekilde (e-posta dahil olmak üzere) iletişim kurabilirsiniz. E-posta: dataprotection@conti.de. Ayrıca, mevcut ise, ilgili veri koruma makamları ile de iletişim kurabilirsiniz.

4. Depolanmış verilerin korunması

Şirketimiz ve com&on GmbH sizin tarafınızdan sağlanan verileri manipüle edilme, kaybolma, imha olma veya yetkisiz kişilerce erişilme karşısında korumak için teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik önlemleri en son teknolojiye uygun şekilde sürekli olarak iyileştirilmekte ve uyarlanmaktadır.

Şifrelenmemiş şekilde sağlanan verileri üçüncü taraflar potansiyel olarak görebilir. Bu nedenle şunu belirtmek isteriz ki İnternet üzerinden (örneğin e-posta ile) veri iletimi bakımından güvenli aktarma garanti edilemez. Bu nedenle duyarlı veriler ya hiç iletilmemeli veya yalnızca güvenli bağlantı (SSL) vasıtası ile iletilmelidir. Sayfalara ve dosyalara erişmenizden sonra kişisel veriler girmeniz istenmesi durumunda şuna dikkat ediniz ki söz konusu verilerin İnternet üzerinden iletilmesi güvenli olmayabilir ve bunların yetkisiz kişiler tarafından görülebilme ve manipüle edilme riski bulunur.

Çerezler

Bizim web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz/araçlarımızı/hizmetlerimizi kullandığınız zaman bilgisayarınıza çerezler halinde bilgiler depolanabilir. Bu gibi çerezler yalnızca web sitelerinin çalışmasını sağlamak için kullanılır. Diğer çerezler (örneğin web sitesi kullanımı ile ilgili) yalnızca sizin onayınız temelinde oluşturulur (bkz. Çerez Politikası). Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezleri kabul etmemeyi seçebilirsiniz. Ama şuna dikkat ediniz ki bunu yapmanız halinde bu web sitelerinin/araçların/hizmetlerin bazı işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.

Web analiz aracı Piwik PRO

Web sitemiz açık kaynaklı bir web analiz aracı olan Piwik PRO, kullanmaktadır. Piwik PRO “çerezler” kullanır. Çerezler bilgisayarınıza depolanan metin dosyalarıdır ve bu web sitesini kullanımınızın analiz edilmesine olanak sağlar. Böylece, IP adresiniz dahil olmak üzere web sitemize ziyaretlerinizin zamanı, yeri ve sıklığı gibi bu web sitesinin kullanımı hakkında bu çerezler tarafından üretilen bilgiler Piwik PRO sunucusuna gönderilir ve orada depolanır. IP adresiniz depolanmadan önce isimsiz duruma getirilir.

Bu web sitesinin kullanımı hakkında çerezin ürettiği bilgiler üçüncü taraflara iletilmez.

Web sitemizdeki çerezler yalnızca sizin onayınız temelinde depolanır. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda ilgili ayarları yaparak çerezlerin depolanmasını kalıcı şekilde önleyebilirsiniz. Ama şuna dikkat çekmek isteriz ki bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz.